สร้างพระสีวลีถวายให้ วัดห้วยหินขาว ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 คุณ ขวัญชนก เคืรอทอง ประธานชมรมรักสุขภาพ บ้านศุนย์กลาง และครอบครัวใด้สร้างพระสีวลีถวายให้ วัดห้วยหินขาว ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

ติดต่อ