วัตถุประสงค์ โพธิ์ตากมาราธอน

โพธิ์ตากมาราธอน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยหันมาออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุน ทำประตูและป้ายวัดบ้านศูนย์กลาง และสนามเด็กเล่นในโรงเรียน และชุมชน ครับ.โพธิ์ตากมาราธอน 🏃‍♂️🏃‍♂️อ.โพธิ์ตาก 🏃‍♀️จ.หนองคาย🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️

ติดต่อ