ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจ 7 วันอันตราย ในช่วงปีใหม่นี้

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนด้วยความตั้งใจ เสียสละ และอดทนในการปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจ 7 วันอันตราย ในช่วงปีใหม่นี้ และขขอบคุณท่านที่เสียสละตัวเองเข้ามาดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้โพธิ์ตากมาราธอน

ติดต่อ