ที่พัก และ โรงแรม

รวมที่พักโรงแรม โพธิ์ตากมาราธอน

ลำดับโรงแรมราคาติดต่อ
1ธารารินทร์ รีสอร์ท500https://www.facebook.com/PhotakMarathon/posts/109870271000860
2รีสอร์ท800https://www.facebook.com/PhotakMarathon/posts/110665320921355
3วังเดือนห้า รีสอร์ท042-219453
4สวนยาง รีสอร์ท089-5754022
5เฟื่องฟ้า รีสอร์ท042-281485
6แสนสุข088-3063080 หรือ 081-0592712
7ระพีพัตน์ รีสอร์ท080-7657915
8โรงแรม พัชชาวัลย์042-282349

ติดต่อ